Manhattan


Manhattan 1 Bet

Termeni și Condiții

__________________________________________________________________

Cuprins:

 1. Capitolul 1 - Dispoziții generale: 
 2. Introducere, 
 3. Organizatorul  
 4. Participantul
 5. Capitolul 2 - Contul de joc: 
 6. înregistrare, 
 7. utilizare si administrare, 
 8. depuneri și retrageri, 
 9. suspendarea și închiderea contului
 10. Capitolul 3 - Comisioane și chargeback (refuz de plată)
 11. Capitolul 4 - Reguli privind bonusul
 12. Capitolul 5 - Pariuri în cotă fixă (inclusiv pariuri sportive)
 13. Capitolul 6 – Jocuri de Cazinou
 14. Capitolul 7 - Reguli privind funcția de chat 
 15. Capitolul 8 - Reguli privind securitatea tranzacțiilor
 16. Capitolul 9 - Plângerile formulate de participanți. Litigii 
 17. Capitolul 10 - Politica privind confidențialitatea datelor
 18. Capitolul 11 - Declinarea răspunderii 
 19. Capitolul 12 - Dreptul de folosinta, dreptul de proprietate intelectuala si aspecte conexe acestora 
 20. Capitolul 13 - Legea aplicabila
 21. Capitolul 14 -Nulitatea partiala
 22. Capitolul 15 - Cesiune
 23. Capitolul 16 -Modificări Termeni și Conditii
 24. Capitolul 17 -Diverse


VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CELE CE URMEAZĂ ȘI SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ LE ÎNȚELEGEȚI PE DEPLIN CONȚINUTUL ACESTORA.


DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS (SAU ORICE ALTE POLITICI NECESAR A FI ACCEPTATE PENTRU A PUTEA JUCA) VĂ RUGĂM SĂ NU MAI CONTINUAȚI PROCESUL DE A CREA UN CONT DE UTILIZATOR PE PLATFORMA www.CasinoManhattan.ro


Capitolul 1

DISPOZIȚII GENERALE


A. Introducere

1. Prezentele Termene și Condiții (denumite în continuare T&C) reglementează activitatea de jocuri de noroc online, desfășurată pe platforma de jocuri de noroc, prin intermediul site-ului www.CasinoManhattan.ro, (denumit în continuare Site-ul), a aplicațiilor sau a subdomeniilor deținute și utilizate de Organizator în acest scop.

2. Termenele și condițiile reprezintă un contract care se încheie între dvs. și compania noastră, Manhattan 1 Bet SRL, înregistrată conform legii 31/1990 din Romania. Prin acceptarea acestor T&C, sunteți de acord ca Manhattan 1 Bet SRL să vă furnizeze serviciile prin intermediul unor terțe companii care oferă spre operare platforma de jocuri și instrumentele de plată. Dacă doriți să utilizați Serviciile puse la dispoziție de Manhattan 1 Bet SRL aveți obligația  de a fi citit prezentele Termeni și Condiții și să vă exprimați, prin apăsarea butonului de acceptare, că sunteți de acord să vă asumați toate  obligațiile prevăzute de T&C apoi vă veți  înregistra un cont de joc.

3. Organizatorul de jocuri de noroc își rezervă dreptul de a modifica prezentele T&C. Orice modificare a T&C intră în vigoare după aprobarea prealabila din partea autorității de reglementare și noua versiune a acestora va fi adusă la cunoștința utilizatorilor, prin publicare, pe site-ul www.CasinoManhattan.ro. Utilizatorul posesor al unui cont activ de joc are obligația de a verifica periodic dacă T&C au fost actualizate iar în cazul în care nu sunteți de acord cu modificarea T&C, va rugam să încetați imediat accesarea oricărei secțiuni a site-ului sau utilizarea Serviciilor; orice utilizare a Serviciilor după modificarea T&C implica acceptarea lor necondiționată de către dumneavoastră.

4. Orice referire la T&C vor include:

1)    termenele și condițiile cuprinse în prezentul document;

2)    orice regula individuala, aplicabila activității, publicate pe site, în secțiunea de informare și care conține instrucțiuni de accesare a platformei pentru evenimente speciale;

3)    orice regula aplicabila bonusurilor, acțiunilor promoționale sau unor oferte speciale disponibile pe site, ocazional.

4)    Politicile de Confidențialitate, Politica AML, Politica privind Jocurile de Noroc Responsabile și alte politici și reglementări prevăzute de legislația în vigoare privind tipul de Servicii furnizate.

B.    Organizatorul 

1.    Organizatorul activității de jocuri de noroc on-line și administratorul site-ului www.CasinoManhattan.ro este Manhattan 1 Bet SRL, persoana juridica înregistrată și funcționând conform legilor din Romania, având sediul în București, Bd. Iuliu Maniu nr 51, bl. B22, parter și număr de înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/8919/2021, (denumită în continuare Organizatorul).

2.    Activitatea de jocuri de noroc este desfășurată conform prevederilor OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și ale Normelor metodologice de punere în aplicare a OUG 77/2009, privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, astfel cum au fost adoptate prin H.G. 111/2016, în temeiul licenței de organizare și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc on-line, acordate de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc din Romania.

C.    Participantul

1.    Activitatea de jocuri de noroc on-line este interzisa minorilor (persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

2.    Jocurile de noroc pot fi interzise în jurisdicția din care este accesata platforma și site-ul www.CasinoManhattan.ro. Participantul este responsabil să se asigure de respectarea permanentă a legilor care guvernează activitatea proprie și să se asigure ca utilizarea Serviciilor este permisa de lege. Orice utilizare a Serviciilor este exclusiv la alegerea, discreția și riscul Participantului, iar Site-ul nu reprezintă o oferta, invitație sau solicitare de a folosi Serviciile în orice jurisdicție în care acest lucru este ilegal.

3.    Participarea la jocul de noroc și accesarea Serviciilor este permisa numai utilizatorilor care îndeplinesc cu succes procedura de înregistrare pe platforma Organizatorului (denumiți în continuare Participanți), respectiv utilizatorilor care dețin un cont unic de joc (denumit în continuare Contul).  

4.    Participarea la jocul de noroc și accesarea serviciilor este permisa cetățenilor români și rezidenților în Romania care nu au reședința fiscală în alt stat.  


Capitolul 2

CONTUL DE JOC


A.    Înregistrarea contului pe www.CasinoManhattan.ro

1) Pentru a participa la oricare dintre jocurile de noroc propuse de www.CasinoManhattan.ro cu bani reali, trebuie să va înregistrați pe platforma www.CasinoManhattan.ro, respectiv să solicitați deschiderea contului pe www.CasinoManhattan.ro și să depuneți bani în acest cont prin orice metode de depunere acceptate de Organizator, enumerate în secțiunea de depuneri de pe site-ul web. www.CasinoManhattan.ro își rezervă dreptul de a numi/împuternici persoane care să se ocupe de soluțiile de plată, pentru a primi/încasa și/sau plăti sume de bani în numele și pe seama Manhattan 1Bet SRL. Mai departe se va folosi „cont de joc” sau „contul CasinoManhattan.ro”

2) Solicitarea de înregistrare a contului presupune completarea formularului de înregistrare disponibil pe site și furnizarea a cel puțin următoarelor informații și declarații:

a. data nașterii;

b. prenumele și numele jucătorului;

c. adresa de domiciliu sau reședință al jucătorului;

d. codul numeric personal (CNP), în cazul jucătorilor romani si strainilor rezidenti in Romania;

e. o adresa de e-mail valabila a jucătorului;

f. un nume de utilizator și o parola;

g. acceptarea Termanilor și Condițiilor; și

h. acceptul pentru a primi comunicări de marketing, având posibilitatea să revocți oricând acest consimțământ.

3) O persoana care solicita să devina titular de cont pe www.CasinoManhattan.ro garantează și declara ca nu are vârsta de sub optsprezece (18) ani.  In cazul în care exista suspiciuni ca declarația furnizata de utilizator este falsa, Organizatorul își rezerva dreptul de a refuza deschiderea contului pe www.CasinoManhattan.ro sau suspendarea acestuia  pana la furnizarea unei dovezi satisfăcătoare care să ateste vârsta solicitantului.

4) O persoana care solicita să devina titular de cont pe www.CasinoManhattan.ro garantează și declara de asemenea:

a. ca este persoana fizica (o persoana juridica nu va fi acceptata ca titular de cont);

b. ca nu este jucător profesionist în niciun sport, competiție sau ligă în care www.CasinoManhattan.ro oferă pariuri;

c. ca nu este limitata ca urmare a capacității juridice restrânse;

d. ca nu acționează în numele altei persoane;

e. ca nu este calificata drept jucător-problema compulsiv și că nu este inclusa (voluntar sau forțat) în niciun registru sau baza de date de jucători excluși;

f. ca nu depune bani care provin din activități infracționale si/sau din alte activități neautorizate;

g. ca nu depune bani dintr-un card pe care titularul de cont nu este autorizat să îl utilizeze;

h. ca nu desfășoară activități infracționale în care un cont pe www.CasinoManhattan.ro este implicat direct sau indirect;

i. ca nu deține un cont activ la o alta persoana juridica făcând parte din același grup ca domeniul www.CasinoManhattan.ro, respectiv la alte entități controlate direct sau indirect de Manhattan 1 Bet SRL;

j. ca utilizarea Serviciilor nu este ilegala în tara sa de reședință sau dacă ii este interzis în alt mod să deschidă un cont de joc sau să utilizeze serviciile pe www.CasinoManhattan.ro si/sau să participe în alt mod la jocurile oferite;

k. ca va menține actualizate detaliile contului de pe www.CasinoManhattan.ro în ceea ce privește următoarele: prenumele și numele, țara de reședință, adresa de e-mail valabila și numărul de telefon;

l. detaliile cardului de debit/credit furnizat pentru depuneri si plati aparțin personei care este titular al contului de joc, iar cardul nu a fost declarat furat sau pierdut;

m. ca nu sunteți angajat, consultant sau agent al Manhattan 1 Bet SRL.

n. este în conștiință de cauza cu privire la riscul de a pierde sumele de bani folosite pentru a juca și își asumă întreaga responsabilitate cu privire la evetuale pierderi.

5) în cazul în care Organizatorul are motive să considere ca oricare dintre garanțiile și declarațiile de mai sus sunt false sau nu mai sunt de actualitate, acesta va avea dreptul de a refuza deschiderea contului pe Site sau suspendarea acestuia și de a solicita furnizarea unei dovezi satisfăcătoare care să ateste conformarea Participantului la prezentele reguli. În cazul în care aceste dovezi nu sunt furnizate în termen de 30 de zile de la data transmiterii solicitării, Organizatorul va avea dreptul de a-i închide contul de pe www.CasinoManhattan.ro.

6) după primirea unei solicitări de deschidere a contului pe Site, Organizatorul va transmite un link de activare a acestuia pe adresa de email furnizata în procedura de înregistrare. Înregistrarea contului de joc nu se va considera finalizata pana la data accesării acestui link și activarea contului pe Site.

7) Organizatorul va deschide un singur cont pentru un Participant înregistrat. Contul nu va fi înregistrat pe www.CasinoManhattan.ro în cazul în care solicitarea este formulata de un Participant deja înregistrat pe platforma Organizatorului.

8) Participantul este unicul responsabil pentru securitatea și confidențialitatea contului sau și se va asigura în mod special ca numele de utilizator și parola sunt păstrate confidențiale, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere în cazul accesării din partea unei alte persoane. Dacă informațiile privind contul creat pe www.CasinoManhattan.ro au fost furnizate în mod corect, Organizatorul va considera ca ofertele au fost acceptate și plățile au fost efectuate de titularul contului, iar acesta se angajează să despăgubească și să exonereze Organizatorul de răspundere împotriva tuturor costurilor, reclamațiilor, cheltuielilor și daunelor de orice natura izvorâte în legătura cu accesarea contului de către oricare terț.

9) în cazul în care titularul de cont are motive să creadă ca aceasta informație a ajuns la cunoștința altora, titularul de cont trebuie să contacteze imediat serviciul de asistență pentru clienți al www.CasinoManhattan.ro, iar o noua parola va fi emisa. www.CasinoManhattan.ro nu are obligația să păstreze numele de utilizator sau parolele. In cazul în care titularul de cont rătăcește, uita, pierde sau dezvăluie unui terț numele sau de utilizator si/sau parola sau dacă este altfel în imposibilitate de a accesa site-ul sau orice serviciu din orice motiv, Organizatorul nu va răspunde și nu va fi ținută răspunzătoare pentru nicio pretenție privind contul de jucător pe www.CasinoManhattan.ro.

10) în termen de 30 de zile de la data înregistrării contului pe www.CasinoManhattan.ro, Organizatorul va efectua orice demersuri necesare pentru transmiterea de către Participant a documentelor (inclusiv cartea de identitate) care atestă veridicitatea informațiilor furnizate în cursul procedurii de înregistrare și va verifica dacă Participantul se regăsește în lista jucătorilor autoexclusi sau indezirabili.

11) înainte de comunicarea documentelor care atesta veridicitatea informațiilor furnizate în procedura de înregistrare, Organizatorul va permite Participantului să efectueze depuneri financiare în contul www.CasinoManhattan.ro, prin orice metode de depunere acceptate, enumerate în secțiunea de depuneri de pe site numai pana la  valoarea de maxim 200 de Euro (echivalent în Lei), dar nu va permite retragerea fondurilor din contul de joc.

12) în cazul în care, în termen de 30 de zile de la data primei depuneri financiare în contul CasinoManhattan.ro, Participantul nu comunica documentele solicitate de Organizator în vederea verificării datelor și informațiilor furnizate la înregistrare, Organizatorul va închide contul înregistrat pe www.CasinoManhattan.ro, va retine fondurile depuse și le va transfera la bugetul de stat consolidat până cel mai târziu la data de 10 a lunii următoare celei în care au fost reținute.

13) în cazul în care titularul contului de joc decedează în perioada de verificare a contului, sumele existente în contul www.CasinoManhattan.ro se restituie moștenitorilor, sub condiția transmiterii documentelor prevăzute de lege pentru atestarea calității acestora de moștenitori. 

14) în cazul în care Participantul devine Persoană Expusă Public, conform legislație aplicabile, acesta are obligația de a notifica  Organizatorul cu privire la acest aspect, iar în cazul încălcării acestei prevederi, Participantul este de acord să despăgubească pe Organizator în cazul în care acesta va suferi un prejudiciu, totodata Organizatorul fiind exonerat de orice fel de responsabilitate ce poate izvorâ ocazionat de schimbarea statului Participantului în Persoana Expusă Public. 


B.    Utilizarea și administrarea contului pe www.CasinoManhattan.ro

1) Accesând contul pe platforma www.CasinoManhattan.ro, un titular de cont poate:

•    a. să stabilească limite personale cu privire la suma pe care o poate utiliza pentru activitatea pe platforma (miza) sau pentru depunerile financiare în contul sau de pe CasinoManhattan.ro într-o perioada de timp determinate (zilnice, săptămânale și lunare); cererea jucătorului de a impune o limita la sumele ce pot fi depuse va fi implementata în maxim 24 de ore;

•    b. să se excludă de la jocul de noroc pe o perioada de timp determinata;

•    c. să solicite întreruperea accesului la joc pentru o perioada prestabilita de maxim 7 zile.

2) Un titular de cont care a stabilit o limita potrivit literei (a) de mai sus poate să modifice sau să revoce limita în setările contului  CasinoManhattan.ro. Mărirea sau revocarea limitei intra în vigoare după 48 ore de la înregistrarea modificării din contul de jucător. Micșorarea limitei intra în vigoare imediat după înregistrarea modificării pe www.CasinoManhattan.ro, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data transmiterii solicitării.

3) Organizatorul va permite Participantului să acceseze în contul de jucător situația contului de joc, respectiv istoricul jocurilor, inclusiv mizele, câștigurile și pierderile înregistrate, (depunerile și retragerile efectuate), precum și alte tranzacții în legătura cu acesta pe o perioada de cel puțin 90 de zile anterior interogării.

4) Dacă se va considera ca activitatea desfășurată de un jucător pe platforma de jocuri de noroc poate să ii  producă acestuia dificultăți financiare sau personale, Organizatorul  își rezerva dreptul de a suspenda pe o perioada determinata contul de jucător sau de a  închide contul de pe www.CasinoManhattan.ro, restituind Participantului sumele existente în contul de joc în termen de maxim 10 zile lucrătoare.

5) Organizatorul nu va accepta participarea la jocul de noroc (respectiv punerea în joc a mizei) decât dacă în contul CasinoManhattan.ro exista fonduri adecvate pentru a acoperi valoarea mizei.

6) Înregistrarea mizei și rezultatul participării la joc (câștigul) va fi reflectat imediat în contul de jucător pe www.CasinoManhattan.ro.

7) Organizatorul nu permite transferuri de credit sau valori intre conturile de pe www.CasinoManhattan.ro. 

8) în cazul în care participarea la activitatea de jocuri de noroc online pe platforma www.CasinoManhattan.ro este întreruptă ca urmare a unei defecțiuni a sistemului de telecomunicații sau a sistemului informatic al Organizatorului, care împiedică Participantului să continue să utilizeze serviciile după ce a plasat o miza, Organizatorul va lua toate masurile rezonabile pentru a se asigura ca sistemul sau informatic aprobat permite Participantului să își reia, la refacerea conexiunii, activitatea întreruptă. În cazul în care sistemul www.CasinoManhattan.ro nu permite titularului de cont să facă acest lucru, Organizatorul:

a. asigura încetarea (anularea) jocului întrerupt;

b. restituie miza în contul de joc al Participantului;

c. informează imediat autoritatea de reglementare cu privire la împrejurările incidentului;

c. va înceta furnizarea serviciului, dacă exista probabilitatea ca acesta să fie afectat de aceeași defecțiune.

9) Sistemul informatic utilizat de Organizator va asigura înregistrarea și stocarea tuturor informațiilor din contul www.CasinoManhattan.ro pentru o perioada de 6 (șase) ani de la momentul înregistrării.

10) Dacă contul nu este utiliza pe o perioada mai mare de 1 an, iar contul are un sold pozitiv, Organizatorul are dreptul de a închide acest cont iar soldul va fi transferat în contul bancar al Participantului.


C.     Depunerile și retragerile financiare în/din contul de joc 

1. Participarea la jocurile de noroc on-line implica depunerea de sume de bani în contul de jucător pe www.CasinoManhattan.ro, dintr-un cont sau o sursa pe care o dețineți în calitate de titular. Pentru evitarea oricăror dubii, contul de joc pe www.CasinoManhattan.ro nu va fi folosit drept cont bancar, iar sumele depuse în acest cont sunt destinate utilizării în activitatea de jocuri de noroc. Organizatorul va putea refuza depunerile sau retragerile din contul de jucător dacă scopul tranzacție nu corespunde activității de jocuri de noroc sau dacă suspectează o frauda si/sau o tentativa de spălare de bani ori să accepte cererile sub condiția deducerii cheltuielilor de administrare.

2. în cazul în care tranzacția financiara efectuata de Participant este anulata sau constatata nula după alimentarea contului de joc, transferul de fonduri în contul de joc va fi anulata, iar activitatea desfășurată ulterior de Participant va fi invalidata

3. Organizatorul nu furnizează credit în contul de plata sau în contul de joc al Participantului și nu permite participarea gratuita la jocul de noroc, în alte condiții decât cele prevăzute pentru acordarea bonusurilor. Poate fi retrasa orice suma disponibila pentru retragere din contul de joc pe www.CasinoManhattan.ro, prin trimiterea a unei solicitări de retragere, disponibila pe site. Titularii de conturi de pe www.CasinoManhattan.ro care doresc să recupereze fondurile deținute într-un cont închis sau suspendat  trebuie să contacteze serviciul de asistenta pentru clienți.

4. Depunerile și retragerile într-un cont pe www.CasinoManhattan.ro se fac întotdeauna prin intermediul unei instituții financiare, al unui furnizor de soluții de plata sau al unei societăți care deține licența pentru procesarea de plăți. În funcție de metoda de plata aleasa de titularul de cont, limite de depunere minime si/sau maxime pot fi aplicabile. Procedurile, clauzele și condițiile, disponibilitatea și durata pentru depuneri/retrageri pot fi diferite în funcție de perioade, precum și de tara și de instituția financiara în cauza. Recomandările actualizate sunt disponibile după conectarea pe site, sub titlurile „Depunere” și „Retragere”.

5. în funcție de metoda de plata selectata, depunerile și retragerile financiare pot implica taxe și comisioane, aplicate de procesatorul de plăți sau de banca Participantului.

6. Organizatorul poate decide efectuarea unor investigații suplimentare cu privire la identitatea Participantului sau cu privire la activitatea acestuia, în cazul în care exista suspiciuni întemeiate, înainte de a procesa o cerere de plata a Participantului și de a transfera câștigurile în contul de plata al jucătorului, în termen de 10 zile lucrătoare. La finalizarea investigațiilor, Organizatorul va putea decide să efectueze transferul către contul de plata sau să înștiințeze organele competente. Acest termen poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare dacă verificarea se face de furnizorul de software sau se poate prelungi pana la finalizarea cercetării efectuate la solicitarea organizatorului de autorități competente, cu condiția informării jucătorului și a Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.

7. Fondurile din contul CasinoManhattan.ro, disponibile pentru retragere pot fi transferate numai în același cont de plata din care au provenit fondurile transferate de către Participant. În cazul în care contul de plata al Participantului nu mai este valid, Organizatorul va transfera sumele în contul indicat de Participant, numai după verificarea identității acestuia. În situația în care transferurile către contul bancar al Participantului nu sunt posibile întrucât acesta nu mai este valid, în termen de 5 zile lucrătoare, Organizatorul transmite Participantului o notificare la adresa de email atașată contului CasinoManhattan.ro, informând-l ca poate solicita transferarea sumelor din contul sau de joc, în termen de un an. Dacă Participantul nu răspunde notificării, nu indica Organizatorului un alt cont bancar valid ori nu transmite dovada ca acesta ii aparține Participantului, Organizatorul va retine sumele și le va transfera către bugetul de stat al României, pana cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reținute.

8. Participantul înregistrat pe www.CasinoManhattan.ro nu va permite terților să ii utilizeze acest cont pentru a efectua depuneri financiare sau retrageri în/din contul de joc de pe www.CasinoManhattan.ro

9. Un Participant poate:

•    a. să efectueze depuneri în contul CasinoManhattan.ro numai cu cardul sau personal, din contul sau personal deschis la una dintre instituțiile financiare sau să utilizeze resurse financiare proprii, depuse în numerar la un procesator de plata licențiat, acceptat de Organizator;

•    b. să solicite retrageri de fonduri deținute în contul de joc numai către cardul propriu, contul sau personal deschis la una dintre instituțiile financiare sau în numerar, la un procesator de plata licențiat, acceptat de Organizator.

10. Dacă foloseste o metoda de plata dintr-un cont unde nu figureaza ca deținător al contului si/sau foloseste fonduri care nu-i aparțin, inclusiv utilizarea unui instrument de plata care este furat, clonat sau neautorizat, Organizatorul își rezervă dreptul de a trata orice asemenea depunere în cont ca fiind nevalabila (și orice câștiguri apărute din acest depozit să fie nule), pana la finalizarea satisfăcătoare a tuturor verificărilor relevante.

11. Organizatorul, autoritatea de reglementare în domeniul jocurilor de noroc în România sau orice autoritate competentă poate să monitorizeze sau să examineze toate tranzacțiile în scopul prevenirii spălării banilor. Toate tranzacțiile suspecte depistate de Organizator vor fi raportate autorităților competente.

12. Participantului îi revine obligația exclusiva de a plăți și de a efectua toate verificările prealabile necesare în legătura cu impozitele aplicabile oricărui venit din jocuri de noroc, dacă și când este cazul. 

D.    Suspendarea și închiderea contului de joc de pe www.CasinoManhattan.ro

1. Participantul poate decide în orice moment să suspende ori să închidă contul de joc, prin transmiterea unei solicitări către departamentul de asistenta clienți, prin email la adresa suport@casinomanhattan.ro. Transmiterea ori acceptarea cererii de închidere a contului de joc nu este condiționată de plata unor taxe.

2. În cazul în care contul joc este suspendat sau închis la solicitarea Participantului, Organizatorul va înceta imediat transmiterea materialelor de promovare pe adresa de email a Participantului și îl va informa, transmițând  prin email opțiunile de consiliere și tratament al dependentei patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament.

3. Organizatorul păstrează un registru al jucătorilor care au solicitat suspendarea sau închiderea contului joc ori întreruperea accesului la jocul de noroc, pe care îl va prezenta, la cerere, organelor de control. Un Participant înregistrat în acest registru va putea solicita radierea sa din acest registru numai după expirarea unui termen de 6 luni de la înscrierea sa în registrul respectiv.

4. Fondurile din conturile CasinoManhattan.ro închise de Participant vor fi transferate în contul de plata al acestuia în termen de 10 zile lucrătoare. Dacă acesta nu este valid, Organizatorul va comunica Participantul, in termen de 5 zile lucratoare, ca poate solicita transferarea fondurilor in termen de 1 an. Daca Participantul nu raspunde notificarii, nu indica Organizatorului un alt cont bancar valid ori nu transmite dovada ca acesta ii apartine Participantului, Organizatorul va retine sumele si le va transfera catre bugetul de stat al Romaniei, pana cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reținute.

5. Un cont inactiv înseamnă un cont pe www.CasinoManhattan.ro care nu a înregistrat nicio conectare și/sau deconectare într-o perioada mai mare de 12 luni consecutive, daca nici o sesiune de joc nu este în desfășurare. Toți Participanții ale căror conturi pe www.CasinoManhattan.ro nu sunt accesate timp de 11 luni consecutive vor fi înștiințați, prin email, despre posibilitatea închiderii contului. În cazul în care contul nu este accesat de Participant înainte de împlinirea termenului de 12 luni de la ultima conectare, contul CasinoManhattan.ro va fi închis, iar fondurile din contul de joc vor fi transferate în contul de plată al Participantului, în termen de maxim 10 zile lucrătoare, iar dacă acesta nu este valid, Organizatorul va comunica Participantul, în termen de 5 zile lucratoare, că poate solicita transferarea fondurilor în termen de 1 an. Dacă Participantul nu raspunde notificării, nu indică Organizatorului un alt cont bancar valid ori nu transmite dovada că acesta îi aparține Participantului, Organizatorul va reține sumele și le va transfera către bugetul de stat al României, pana cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare celei in care fondurile au fost reținute.

6. Organizatorul își rezervă dreptul de a dispune închiderea contului de pe www.CasinoManhattan.ro, la latitudinea sa. Fondurile din conturile CasinoManhattan.ro inchise vor fi transferate in contul de plata al acestuia in ce mult 10 (zece) zile lucratoare. Daca acesta nu este valid, Organizatorul va comunica Participantul, in termen de 5 zile lucratoare, ca poate solicita transferarea fondurilor in termen de 1 an. Daca Participantul nu raspunde notificarii, nu indica Organizatorului un alt cont bancar valid ori nu transmite dovada ca acesta ii apartine Participantului, Organizatorul va retine sumele si le va transfera catre bugetul de stat al Romaniei, pana cel mai tarziu la data de 25 a lunii urmatoare celei in care fondurile au fost retinute.

7. Participantul nu va permite niciunei alte persoane sa utilizeze contul de pe www.CasinoManhattan.ro, sa acceseze sau sa utilizeze orice informatie legat de contul de pe www.CasinoManhattan.ro, sa accepte orice oferta, castig sau premiu ori  sa acceseze in numele sau platforma sau sa participe la activitate. Daca exista indicii ca oricare dintre clientii nostri a incalcat obligatia prevazuta in cuprinsul prezentului articol, Organizatorul va putea decide suspendarea contului pe www.CasinoManhattan.ro pe durata investigatiilor efectuate sau inchiderea acestuia. Decizia de suspendare ori închidere a contului se comunică Participantului, prin email și se transmite Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc împreună cu documentația relevantă în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data aplicarii.

8. Organizatorul va putea decide suspendarea sau închiderea contului de joc dacă există indicii că în activitatea desfășurată, Participantul a încălcat declarațiile și garanțiile furnizate, a încălcat oricare dintre dispozițiile regulamentare aplicabile ori dispozițiile legale. Decizia de suspendare ori închidere a contului se comunică Participantului, prin email și se transmite Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc împreună cu documentația relevantă în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data aplicării.

9. În toate cazurile în care contul CasinoManhattan.ro este închis de Organizator ca urmare a fraudei sau suspiciunii de fraudă (încălcări sau tentative de încalcare a dispozițiilor prezentelor T&C ori a dispozițiilor regulamentare și legale aplicabile) fondurile din contul CasinoManhattan.ro vor fi reținute de Organizator și transferate la bugetul consolidat al statului, conform dispozițiilor legale aplicabile.


CapitoluL 3

COMISIOANE ȘI CHARGEBACK (REFUZ DE PLATĂ)

1.    Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, conform Ordonanței de Urgență nr. 114 din 28 decembrie 2018, art. 53. 

2.    Dacă Organizatorul suspectează că Participantul utilizează în mod necorespunzător funcția de depunere sau retragere, își rezervă dreptul de a percepe o taxă care va reflecta orice cost suportat de Organizator și care are legătură cu acest abuz.

3.    Atunci când Participantul realizează o depunere prin intermediul unui card de credit sau de debit, unele instituții financiare clasifică depunerile pentru jocurile de noroc drept "numerar" și pot percepe o taxă fixă și/sau o taxă cu dobândă de la data plății. Orice taxe sau comisioane bancare percepute de instituțiile financiare/de plată folosite de Participanți vor fi suportate exclusiv de aceștia.

4.    Dacă Participantul realizează depuneri și retrageri repetate, dar nu se angajează într-un proces rezonabil de tranzacții de jocuri de noroc, Organizatorul își rezervă dreptul de a percepe un comision pentru această activitate. Participantul va primi o notificare înainte de perceperea acestui comision.

5.    În cazul în care, indiferent de motiv, există o solicitare de chargeback sau alt incident de plată în legătură cu Contul Participantului, Participantul acceptă și este de acord cu suspendarea contului de joc pe durata necesară investigației acestei probleme.


Capitolul 4

REGULI PRIVIND BONUSUL

1. www.CasinoManhattan.ro organizează periodic campanii de acordare a unor bonusuri pentru diferitele produse de jocuri de noroc oferite. Clauzele și condițiile sistemului de bonusuri sunt definite în clauzele și conditiile bonusului, adaptate la fiecare campanie de bonusuri. Bonusurile pot face obiectul obligației de mizare de un număr de ori („cerinta de rotatie”) înainte de a putea fi retrase. Dacă un bonus face obiectul unei cerințe de rotație, câștigurile generate de mizarea bonusului vor putea fi retrase numai atunci când cerința de rotație este îndeplinită.

2. Un Participant este eligibil pentru un bonus per campanie, cu excepția așa-numitelor campanii „Recomandați un prieten”.

3. Un Participant are dreptul numai la un bonus per cont, ceea ce înseamnă cel mult un bonus per utilizator, adresa IP, dispozitiv informatizat, familie, adresa rezidențială, număr de telefon, card de credit sau de debit și/sau cont de plată electronică, adresa e-mail și medii în care calculatoarele sunt folosite în comun (universitate, asociatie, școală, bibliotecă publică, loc de muncă etc.).

4. www.CasinoManhattan.ro își rezervă dreptul de a oferi un anumit bonus unui anumit client sau grup de clienți sau de a retrage în orice moment campaniile de acordare a bonusurilor, fără a afecta astfel bonusurile deja acordate.

5. Dacă un Participant nu confirmă autenticitatea datelor furnizate în termen de 30 zile calendaristice de când contul lui de joc a fost creditat sau dacă numele lui apare pe lista persoanelor autoexcluse și indezirabile ori dacă contul pe www.CasinoManhattan.ro a fost închis, Organizatorul va anula toate bonusurile înainte de închiderea contului.

6. Bonusurile acordate Participanților vor fi transferate exclusiv în contul de joc al acestora, iar retragerea lor nu este permisă. Orice bonusuri acordate vor fi evidențiate separat de celelalte fonduri de joc ale Participantului, care sunt disponibile pentru retragere în orice moment.

7. Bonusurile acordate sunt evidențiate distinct în contabilitatea operatorului și vor fi introduse, în functie de utilizarea acestora, in veniturile obținute din jocurile de noroc ale Manhattan 1 Bet și sunt tratate ca taxă de participare la jocuri de noroc. Bonusurile care nu sunt utilizate în joc sunt evidențiate separat în functie de destinație sau pot fi retrase de către Organizator în conformitate cu termenii și conditiile sau regulile în baza cărora se acordă.

8. Abuzurile în legătură cu bonusurile pot cuprinde, dar fără a se limita la următoarele situații:

    a) încălcarea clauzelor și condițiilor privind bonusurile sau orice altă ofertă promoțională;

    b) deschiderea mai multor conturi cu scopul de a pretinde mai multe bonusuri.

9. În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că Participantul a comis sau a încercat să comită un abuz în legătură cu un bonus, pe cont propriu sau împreună cu alte persoane fizice sau juridice de drept privat sau public, www.CasinoManhattan.ro își rezervă dreptul să:

    a) să rețină bonusul alocat Participantului și orice câștig obținut din bonusul respectiv și/sau;

    b) să refuze, să revoce sau retragă o ofertă de bonus făcută Participantului și/sau

    c) să blocheze accesul la anumite produse și/sau

    d) să excludă Participantul de la orice ofertă promoțională viitoare și/sau

    e) să închidă cu efect imediat contul Participantului.

 10. În cazul în care există o suspiciune rezonabilă în legătură cu pariuri care au fost plasate de către un client sau de un grup de clienți, ceea ce, ca urmare a unui bonus, a unui pariu gratuit sau a oricărei alte oferte promoționale, are ca rezultat profituri garantate clientului indifferent de rezultat, www.CasinoManhattan.ro își rezervă dreptul să recupereze bonusul și să decidă pariurile la cotele corecte, să anuleze pariurile gratuite și/sau să anuleze orice pariu finanțat de bonus sau de câștiguri din bonus. www.CasinoManhattan.ro poate eticheta în urma unei analize un utilizator ca fiind “Bonus Seeker” sau “Bonus abuser”, dacă se constată că acel utilizator a abuzat de promoțiile oferit de www.CasinoManhattan.ro, precum și orice alt tip de abuz în legătură cu serviciile ofertite de www.CasinoManhattan.ro pe platforma sa. După ce Organizatorul va califica un utilizator ca fiind “Bonus Seeker” sau “Bonus abuser” acesta nu va mai putea participa la campanii promoționale rămânând la aprecierea organizatorului măsura blocării accesului la servicii. 


Capitolul 5

PARIURI ÎN COTĂ FIXĂ (INCLUSIV PARIURILE SPORTIVE)


1. Regulile pentru pariurile sportive guvernează evenimentul sportiv particular pe care Participantul plasează un pariu. Regulile respective fac parte din prezentele Termene și Condiții.

2. Este responsabilitatea Participantului să fie pe deplin informat și să înțeleagă toate regulile care se referă la un pariu înainte de a plasa acel pariu. La plasarea unui pariu, se va considera că Participantul a acceptat toate Regulile referitoare la acel pariu.

3. În cazul în care rezultatul unui eveniment este deja cunoscut atunci când Participantul plasează un pariu, www.CasinoManhattan.ro își rezervă dreptul de a anula pariul, indiferent dacă pariul este câștigător sau pierzător.

4. Un pariu poate fi și va fi declarat nul sau contramandat în cazul în care este necesară conformarea cu legea aplicabilă sau în caz de forță majoră, ori în eventulitatea în care jucătorul nu confirmă autenticitatea datelor de identitate furnizate, in termen de 30 de zile de la momentul când contul de joc a fost creditat, sau dacă numele Participantului apare pe lista de persoane autoexcluse și indezirabile.

5. La plasarea unui pariu, Participantul va selecta miza pariului, conform următoarelor condiţii:

a)    Va putea paria doar până la suma existentă în Contul de jucător. Atunci când un pariu este plasat și acceptat, suma corespunzătoare va fi debitată din contul de jucător. În cazul în care miza pentru un pariu este acoperită doar parțial de suma existentă în contul de jucător la momentul respectiv, pariul nu va fi acceptat;

b)    Organizatorul poate impune restricții asupra câștigurilor, aspect prevăzut în continuare în această secțiune a prezentelor termene și condiții;

c)    dacă Participantul încearcă să plaseze un pariu pentru care miza ar depăși orice limite maxime impuse de Organizator, la un anumit moment, astfel de pariuri sunt considerate nule și nu vor fi acceptate.

6. Participantul poate plasa mai multe pariuri identice, iar, în acest caz, toate aceste pariuri vor fi tratate ca și pariuri separate. Dacă se plasează o serie de pariuri (indiferent dacă sunt identice sau diferite), acestea vor fi analizate de către Organizator în ordinea în care au fost primite.

7. Este obligația Participantului să verifice dacă pariul este corect înainte de a confirma plasarea pariului. Orice pariu care este plasat prin intermediul website-ului www.CasinoManhattan.ro trebuie să fie confirmat de Organizator prin mesajul "pariu acceptat" (sau altă denumire similară). www.CasinoManhattan.ro nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru pariuri care sunt afișate, dar nu sunt confirmate cu un astfel de mesaj.

8. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu accepta sau a accepta numai o parte din orice pariu plasat de Participant, pentru orice motiv justificat. Totodată, www.CasinoManhattan.ro poate impune o valoare inferioară a mizei decât cea solicitată de Participant.

9. În cazul în care există un dezacord cu privire la detaliile oricărui pariu plasat, evidențele existente în sistemele informatice ale www.CasinoManhattan.ro vor prevala.

10. Termenul limită pentru plasarea de pariuri pe un eveniment va fi stabilit de către www.CasinoManhattan.ro. Cu excepția piețelor in play (live sau în desfășurare), pariurile care sunt acceptate din eroare după ora oficială sau publicată de începere a unui eveniment vor fi nule. Disputele în legătură cu momentul la care a fost plasat un pariu vor fi soluționate în baza jurnalului de tranzacții de pe www.CasinoManhattan.ro.

11. În cazul în care, în cursul perioadei de plasare a pariurilor pe un eveniment, devin disponibile informații care permit ca rezultatul unui astfel de eveniment să fie deja stabilit, Organizatorul poate stabili un nou termen pentru acceptarea pariurilor sau anula pariul (Pariurile anulate astfel vor fi decise la cota 1,00).

12. Pariurile plasate și acceptate în termenul aplicabil nu pot fi revocate sau modificate, cu excepția cazurilor stabilite de Organizator.

13. Organizatorul www.CasinoManhattan.ro își rezervă dreptul de a impune limite asupra câștigurilor care provin din: 

(i) orice pariu plasat pe un anumit eveniment sau sport (indiferent de miză) și/sau 

(ii) pariurile plasate în orice perioada de 24 de ore sau de o săptămână (indiferent de miză) 

- aceste limite vor fi notificate de către Organizator. În scopul de a determina momentul unui pariu relevant în sensul punctului (ii) de mai sus, se va lua în considerare momentul în care evenimentul relevant este decis, iar nu momentul la care a fost plasat pariul.

14. Organizatorul poate impune limite pe câștiguri diferite de sau suplimentare celor menționate la punctele anterioare și/sau de a impune limite specifice pentru Participanții individuali, în cazul în care are un motiv justificat.

15. În cazul în care mai mult de un pariu și/sau o combinație de pariuri simple și/sau combinate sunt plasate cu aceleași selecții și Organizatorul determină sau are bănuiala că acestea au provenit de la un anumit Participant și de la unul sau mai mulți alți jucători cu care Participantul are o înțelegere sau care acționează ca parte a unui grup sau grupuri de jucători, care acționează în mod concertat, sau dacă un anumit Participant a deschis mai multe conturi și a plasat același pariu pe fiecare dintre ele contrar acestor termene și condiții, fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac sau drepturi pe care www.CasinoManhattan.ro le poate avea în astfel de circumstanțe, Organizatorul are dreptul să aplice limite relevante asupra câștigurilor pentru câștigurile cumulate pe toate aceste pariuri ca și în cazul în care astfel de pariuri ar fi privite ca un singur pariu și/sau de a reduce miza în măsura necesară pentru a se conforma cu orice alte limite aplicabile.

16. www.CasinoManhattan.ro își rezervă dreptul, pentru motive justificate, de a suspenda o piață, de a refuza pariuri pe o piață sau de a anula un pariu în orice moment. Atunci când o piață este suspendată, toate pariurile plasate vor fi anulate.

17. În cazul în care un pariu este declarat nul în baza prezentelor Termene și Condiții sau în baza regulilor pentru pariuri sportive, acesta va fi decis la cota 1.00. Acest lucru înseamnă că, pentru pariuri individuale, miza va fi rambursată în contul de jucător, iar pentru pariuri combinate, cota totală a pariului combinat va fi recalculată aplicând cota 1,00 pentru selecția care a fost declarată nulă.

18. Organizatorul își rezervă dreptul de a declara un pariu nul și de a reține orice potențiale câștiguri în cazul în care apar următoarele circumstanțe:

a)    integritatea evenimentului relevant a fost pusă sub semnul întrebării;

b)    prețul/cota a fost manipulat/ă;

c)    evenimentul stabilit a avut loc deja;

d)    o persoană sau persoane sunt suspectate de a acționa în conspirație;

e)    se schimbă locul de desfășurare și/sau ora de începere a evenimentului.

19. Toate pariurile vor fi decise în funcție de rezultatul oficial al evenimentului în cauză.

20. Dacă www.CasinoManhattan.ro nu poate (din orice motiv) valida rezultatul unui eveniment (de exemplu, datorită pierderii transmisiunii live), atunci pariul în cauză va fi anulat, cu excepția cazului in care rezultatul este deja stabilit.

21. Participantul își asumă responsabilitatea în cazul tastării eronate și/sau transmiterii unor informații eronate care duc la plasarea unor pariuri greșite sau contribuie la apariția unor erori de evaluare în legătură cu orice pariu plasat. De asemenea, Participantul înțelege și își asumă responsabilitatea pentru incorectitudinea sau caracterul incomplet sau inexactitatea informațiilor transmise prin intermediul Website-ului, inclusiv, dar fără a se limita la scoruri și rezultate live și  este responsabili pentru lipsa funcționării sau funcționarea necorespunzătoare a oricărui echipament/dispozitiv propriu care îl împiedică în demersul de plasare a pariului. 

22. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări site-ului, limitelor pariurilor, limitelor plăților și ofertelor.

23. Pentru regulile complete privind pariurile, accesati sectiunea Regulamente de joc, ce contine regulile de pariere. Regulile de la pariuri sunt o parte integrantă a Contractului dintre Organizator și Participant. Prin acceptarea Regulilor de pe www.CasinoManhattan.ro, Participantul confirmă că a citit și a înțeles regulile de pariere și totodată se va conforma cu acestea.


Capitolul 6

JOCURI DE CAZINOU

1.    Programele informatice utilizate pentru modulul Cazinou si Live Casino sunt puse la dispoziția Organizatorului de furnizori licențiați de ONJN.

2.    Funcția Play Money este versiunea demonstrativă a jocului. Participantul poate să joace cu Play Money și apoi poate intra în jocurile cu bani, după ce cunoaște platforma. 

3.    Organizatorul este autorizat să primească, să rețină și să achite fonduri în numele Participantului pentru tranzacții legate de modulele de cazinou.

4.    Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina sau adăuga jocuri pe website, cu respectarea procedurii legale.

5.    Organizatorul nu răspunde de penele, intreruperile survenite pe servere, întârzierile sau alte probleme tehnice sau de întreținere, legate de jocurile de noroc. 

6.    Rambursările au Ioc exclusiv Ia latitudinea echipei de management.

7.    În cazul folosirii necorespunzătoare de către Participant a conținutului site-ului, în urma căreia au loc întârzieri sau întreruperi în operarea sau transmisia de date, pierderea sau coruperea acestora, probleme de comunicare,  orice erori sau omisiuni legate de conținutul site-ului, Participantul este singurul răspunzător și nu va ridica pretenții Organizatorului pentru daune sau pierderi care sunt considerate sau pretinse că au apărut în legătura cu site-ul ori cu conținutul acestuia în urma folosirii necorespunzătoare a acestora.

8.    În cazul unei nefuncționări de sistem la modulele Cazinou, toate jocurile sunt declarate nule.

9.    În cazul în care un joc este început, dar întrerupt din cauza unei defecțiuni în sistem, Organizatorul va rambursa suma pariată prin creditarea acesteia în contul Participantului. 

10.     Dacă Participantul are un credit acumulat Ia momentul Ia care jocul este întrerupt, se va credita în contul acestuia valoarea aferentă a creditului sau dacă nu mai există contul respectiv, plata va fi efectuată printr-o modalitate aprobată.

11.    În cazul intreruperii unei participări Ia un joc de noroc, dupa ce un Participant a pariat, ca urmare a unei întreruperi a sistemelor de telecomunicații sau a unei pene în sistemul IT al Participantului care îl impiedică să continue jocul, jocul se va încheia singur, iar când defecțiunea de la sistem este remediată, Participantul poate vedea rezultatul jocului în paginile contului, iar dacă Participantul câștigă, suma câștigată va fi debitata fără întârziere în contul sau.

12.    Dacă un Participant nu este activ pe o perioadă de 20 minute, sesiunea se intrerupe automat și jucatorul trebuie să acceseze contul din nou, pentru a avea acces Ia contul său și Ia jocuri.

Capitolul 7

REGULI PRIVIN FUNCȚIA DE CHAT

1. Unele jocuri sunt puse la dispozitia titularului de cont cu o functie de chat in vederea comunicarii cu dealerul sau cu alti jucatori in cadrul conversatiilor de la masa colectiva. Regulile sunt aplicate pentru a asigura ca se pastreaza o ambianta placuta in retea, ca nu sunt facilitate activitati frauduloase si ca jucatorii simt ca fac parte din comunitate. Participantul nu trebuie sa utilizeze functia de chat in scopul unor intelegeri secrete. Conversatiile private intre jucatori sunt interzise.

2. In nicio situatie, Organizatorul nu raspunde fata de un titular de cont, care utilizeaza functia de chat, pentru prejudiciul produs prin conduita altor Participanți.

3. Participantul exonereaza si garanteaza Organizatorul impotriva oricarui prejudiciu rezultat din conduita sa ilegala, ilicita sau necorespunzatoare sau orice prejudiciu rezultat din incalcarea de catre Participant a prezentelor reguli privind chatul.

4. Functia de chat este moderata sau monitorizata de furnizorul produsului software si/sau de Organizator, in mod automat sau prin mijloace umane. Toate conversatiile sunt inregistrate si vor fi stocate o perioada de timp rezonabila. In caz de incalcare sau de incalcare suspectata a regulilor privind functia de chat, moderatorul va avertiza Participantul. Daca Participantul nu isi modifica comportamentul, acesta poate fi exclus din camera de chat. De asemenea, un Participant poate fi exclus cu efect imediat, fara avertizare prealabila. In cazul mai multor excluderi din camera de chat, furnizorul jocului poate decide, la latitudinea sa, sa excluda titularul de cont din camera de chat pe termen nedeterminat. Orice conversatie suspecta va fi raportata autoritatilor competente.

5. Participantul trebuie sa respecte urmatoarele reguli de conduita in legatura cu functia de chat:

a. sa utilizeze functia de chat cu buna-credinta;

b. sa nu incalce si sa nu incerce sa incalce confidentialitatea si drepturile celorlalti jucatori;

c. sa nu hartuiasca si sa nu genereze niciun fel de disconfort altui jucator;

d. sa nu transmita continut obscen sau ofensator;

e. sa nu intrerupa cursul normal al dialogului;

f. sa nu foloseasca un limbaj indecent sau neelegant si sa nu faca afirmatii vulgare sau de amenintare;

g. sa creeze un nume de utilizator in limitele bunei cuviinte – Organizatorul sau furnizorul jocului isi rezerva dreptul de a modifica numele de utilizator, daca prezenta regula nu este respectata;

h. să se abțină de la orice fel de conflict cu ceilalti jucatori prin intermediul functiei de chat;

I. schimburile de date si informatii cu ceilalti jucatori trebuie sa nu aiba ca obiect continut ilegal, cum ar fi: 

 1. pornografie sau continut sexual explicit; 
 2. incitarea la ura de orice fel, in special bazata pe rasa, grup etnic, gen, religie sau orientare sexuala; 
 3. termeni peiorativi in legatura cu o boala sau cu un handicap; 
 4. promovarea, incurajarea sau facilitarea comportamentului antisocial; 
 5. discriminarea sau incurajarea de a face discriminare impotriva unui grup social sau exploatarea unor paturi vulnerabile ale societatii; 
 6. violenta gratuita sau promovarea, incurajarea sau facilitarea violentei, a terorismului sau a altor activitati care reprezinta amenintari la adresa securitatii nationale;
 7. promovarea, incurajarea sau facilitarea activitatilor ilegale; 
 8. declaratiile care induc in eroare sau defaimarea; 
 9. promovarea fumatului, a consumului de alcool si de droguri; 
 10.  promovarea industriei tutunului sau a industriei de armament; 
 11.  orice continut potential dezavantajos pentru Organizator.

j. să nu facă publicitate si sa nu promoveze site-urile sau activitatile tertilor, nici chiar forumuri in legatura cu asemenea activitati;

k. să nu isi asume o identitate falsa;

l. să nu dea și să nu ceară detalii personale;

m. să respecte și sa fie politicos și prietenos fata de toti participantii si moderatorii chatului;

n. să nu abuzeze prin spam de functia de chat;

o. să nu incerce sa influenteze actiunile celorlalti jucatori si, astfel, rezultatele jocului prin intimidare, prin abuz sau prin dezvaluirea calitatii mainii proprii intr-un joc de pe platforma www.CasinoManhattan.ro;

p. să interactioneze cu ceilalti jucatori in limba in care s-a stabilit ca se face comunicarea la acea masa; La mesele in retea partajata, limba in care se face comunicarea este limba engleza.

6. Regulile privind functia de chat sunt aplicabile functiilor de chat ale tuturor jocurilor si serviciilor puse la dispozitia titularului de cont de catre Organizator, precum si oricarui alt instrument prin intermediul caruia titularul de cont poate sa interactioneze cu ceilalti utilizatori ai site-ului. Regulile privind functia de chat pot fi completate cu clauze si conditii atasate jocurilor sau serviciilor ori pot fi modificate la diverse intervale de timp.


Capitolul 8

REGULI PRIVIND SECURITATEA TRANZACȚIILOR PE PLATFORMĂ


1. Organizatorul menține confidentialitatea strictă cu privire la toate raporturile cu titularul de cont. Cu toate acestea, datele pot fi dezvăluite unui terț pentru investigații, dacă sunt cerute, de o instanță de judecată sau, dacă legea obligă în acest sens, de altă autoritate publică și/sau în situația care potrivit legii are competența de a investiga fapte și împrejurări de fapt în legătură cu persoana despre care se soliciă CasinoManhattan.ro să furnizeze date și informații.

2. Participantului i se alocă un număr de cont personal. Participantul alege o parolă si un nume de utilizator. Participantului de cont ii revine obligația de a nu dezvălui această informație.

3. Toate comunicările prin telefon dintre Participant și Organizator sunt înregistrate în scopuri de securitate a desfășurării activității specifice ale Organizatorului  și de instruire și/sau pentru conformitatea cu reglementările contabile și financiare.

4. Toate comunicarile prin mijloace electronice dintre Participant și Organizator sunt păstrate în evidențele Organizatorului pentru conformitatea cu reglementările contabile și financiare.

5. Depunerile prin card pot fi refuzate, parțial sau total, din cand în cand, în funcție de anumite strategii  de securitate administrate și aplicate în colaborare cu un furnizor de soluții de plată și/sau cu o instituție financiară. Aceste măsuri de securitate pot refuza carduri bancare care sunt legitime, dar care nu pot fi procesate de sistemele informatice de securitate. Personalul Organizatorului nu controlează sistemele mentionate și nici nu cunoaște motivele pentru care, într-o anumită împrejurare sistemul de securitate blochează depunerea de pe cardul bancar.

6. Organizatorul poate solicita documente pentru a verifica identitatea utilizatorului unui card și/sau autorizația acestuia de a utiliza un anumit card și/sau alte date și informații furnizate de Participant înainte de efectuarea depunerilor și/sau a retragerilor. Acest lucru poate genera întârzieri de scurtă durată. La anumite intervale de timp, plățile sunt returnate, iar aceste situații vor fi analizate și soluționate în conformitate cu procedurile Organizatorului.

7. Sunt ilegale utilizarea și/sau abuzul de o eroare sau de o situatie incomplet prezentată pe site-ul www.CasinoManhattan.ro și/sau în aplicatia Participantului și/sau în software-ul și/sau în serviciile puse la dispoziție pe site. În cazul în care Participantul detectează sau are cunoștință despre o astfel de eroare sau insuficiență, acesta trebuie:

a. să se abțină de a profita de situația respectivă;

b. să pastreze strict confidențială eroarea respectivă;

c. când detectează sau are cunoștință despre o astfel de eroare, să notifice Organizatorul prin trimiterea unui e-mail la adresa de email: suport@casinomanhattan.ro

8. Fără a aduce atingere altor remedii prevăzute de lege sau de caraterul echitabil al contractului, în cazul în care Participantul nu respectă prezenta clauză, Organizatorul:

a. are dreptul la despăgubire integrală pentru toate costurile care pot fi asociate cu eroarea, precum și pentru prejudiciul care rezultă din încălcarea prezentei clauze de către titularul de cont;

b. își rezervă dreptul, în special, fără a se limita însă la acestea, de a bloca contul pe www.CasinoManhattan.ro aparținând Participantului și/sau de a îngheța sau de a reduce, total sau parțial, soldul contului pe www.CasinoManhattanro, fără preaviz, în scopul de a acoperi, parțial sau total, prejudiciul suferit sau care se prevede ca va fi suferit de către Organizator.

9. Identitatea unui Participant va fi stabilită pe baza tuturor informațiilor sau a unei combinații de informatii, precum numele, adresa de corespondență, adresa de e-mail, numărul cardului de credit/debit, CNP și a oricarui alt tip de date de identitate care ar putea fi necesare.


Capitolul 9

PLÂNGERILE FORMULATE DE PARTICIPANȚI. LITIGII


1. Orice pretenție referitoare la o tranzacție în legătură cu un cont pe www.CasinoManhattan.ro trebuie adresată Organizatorului în termen de șase luni de la momentul în care tranzacția, plata și/sau decontarea au avut loc sau ar fi trebuit să aibă loc; în caz contrar, platforma www.CasinoManhattan.ro își rezervă dreptul de a nu lua în considerare pretenția.

2. În cazul în care un Participant dorește să depună o plângere, acesta trebuie să se adreseze serviciului de asistență pentru clienți al Organizatorului, folosind datele de contact puse la dispoziție în pagina „Ajutor” de pe site.

3. Plângerea trebuie să conțină informații clare și neechivoce despre identitatea Participantului și să furnizeze toate detaliile relevante care au dat naștere plângerii. Organizatorul va examina plângerea înregistrată în termen de maxim 14 zile de la data înregistrării.

4. Organizatorul va informa Participantul cu privire la modalitatea de soluționare a plângerii, decizia sa fiind finală. În cazul în care Organizatorul nu soluționează plângerea în termenul prevăzut sau daca nu acceptă decizia Organizatorului, Participantul se va putea adresa Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Organizatorul păstrează plângerile înregistrate de Participanți și documentele aferente acestora pentru o perioadă de minimum 2 ani de la data înregistrării și le va înainta atât ONJN, cât și altor organe competente, la solicitarea acestora, cu respectarea legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

5. Orice acțiune în justiție sau litigiu care rezultă din sau în legătură cu prezentele T&C se soluționează în conformitate cu legea aplicabilă de la locul înregistrării contractului (Romania).

6. Reprezentanții Organizatorului vor putea lua legătura în vederea soluționării oricărei plângeri cu persoana care a înregistrat plângerea folosind datele de contact puse la dispoziție de catre petiționar cu ocazia înregistrării.

7. Petentul cu ocazia formulării plăngerii are obligația de a furniza Organizatorului informații complete, clare și neechivoce despre identitatea sa și toate detaliile relevante cu privire la plângere, deoarece neefectuarea acestui lucru poate îngreuna sau chiar bloca realizarea investigației, împrejurare neimputabilă Organizatorului, cum de altfel nici rezultatul viciat al investigației cauzat de lipsa sau neclaritatea informațiilor furnizate de petent nu va putea angaja în niciun fel responsabilitatea Organizatorului.

8. Organizatorul își rezervă dreptul de a închide orice pariu în așteptare sau pretins pariu în așteptare care face obiectul unei dispute în ceea ce privește orice termen al pariului, pentru a minimiza consecințele financiare ale pariului în așteptarea soluționării litigiului și orice astfel de închidere va fi valabilă ca și cum ar fi fost realizată cu acordul Participantului.


Capitolul 10

POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR


1. Informatiile trimise de Participanți sunt procesate in conformitate cu politica de confidentialitate a Organizatorului. Participantul ne autorizează să utilizam în orice moment orice mijloace considerate necesare de Organizator pentru a verifica identitatea Participantului si solvabilitatea acestuia cu furnizori de informatii terti.

Participantul este de acord să despăgubeascp Organizatorul și totodată să exonereze Organizatorul  în legatură cu difuzarea oricaror date personale (sau de alta natura), in temeiul politicii de confidențialitate.

2. Participantul autorizeaza Organizatorul sa proceseze datele sale personale, în scopul de a permite accesul la site, pentru a-l putea folosi si pentru a pemite participarea la jocurile de noroc și oferirea de  servicii conexe. Participantul este de acord cu faptul ca este posibil ca Organizatorul să utilizeze ocazional numele sau, orașul de reședință și/sau imaginea Participantului în materiale publicitare și/sau promoționale, în cazuri particulare.

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a transmite informatiile personale partenerilor săi de marketing (furnizorul de rețea, bancă, soluțiile de plăți, afiliații etc). Partenerii de marketing ai Organizatorului vor fi de asemenea obligati sa respecte aceasta politica confidentialitate descrisa in prezentul Termeni și Condiții.


Capitolul 11

DECLINAREA RĂSPUNDERII


1. Participantul are obligația sa respecte legislatia românească. Organizatorul nu oferă consultanță Participantului cu privire la impozitele datorate către statul român în urma realizării de câștiguri financiare sau de altă natură ca rezultat al participarii la jocurile organizate pe platfomare www.CasinoManhattan.ro si/sau la orice alte aspecte juridice. În cazul în care Participantul dorește să obțină consultanță cu privire la impozitele datorate sau la orice alte aspecte juridice, acesta trebuie să se adreseze consultanților și/sau autorităților competente.

2. În situatia in care Organizatorul este gasit raspunzător în orice mod de către o instanță de judecată și/sau de către orice autoritate jurisdictională competentă potrivit legii să realizeze cercetarea si sancționarea platformei www.CasinoManhattan.ro, raspunderea Organizatorului este limitată la suma mizei sau a câștigurilor nete ale Participantului, luându-se în considerare valoarea cea mai mică a mizei sau a câștigurilor nete. Alternativ, dacă se apreciază de către reprezentanții platformei www.CasinoManhattan.ro că este relevant și oportun, se va lua în calcul suma înregistrată în contul CasinoManhattan.ro sau suma transferată în sau din contul CasinoManhattan.ro, luându-se în considerare valoarea cea mai mică.

3. Organizatorul își rezervă dreptul, în orice moment, de a solicita solutionarea oricarui  litigiu, mai intai pe cale amiabilă, in conformitate cu principiile echității, iar ulterior, dacă acest lucru nu este posibil, prin intermediul instanțelor de judecată competente.

4. Organizatorul nu este afiliat si totodata nu are nicio legatura cu echipele sportive, organizatorii de evenimente sportive sau cu jucatorii prezentați pe site-ul său și nu pretinde niciun fel de drepturi de proprietate intelectuală referitoare la numele și imaginea acestora, care sunt utilizate strict în vederea furnizării serviciilor.

5. Organizatorul nu face declaratii si nu emite garantii, expres sau tacit, cu privire la drepturile legale ale titularului de cont de a participa la serviciile oferite de platforma de joc si nici angajatii Organizatorului, beneficiarii de licenta, distribuitorii, comerciantii cu ridicata, afiliații, filialele, agentiile de publicitate, de promovare sau de alta natura, partenerii media, agentii sau comerciantii cu amanuntul nu au autoritatea de a face astfel de declaratii sau de a emite astfel de garantii. Titularul de cont nu poate să utilizeze serviciile platformei de joc www.CasinoManhattan.ro, nu va deschide, nu va utiliza contul si totodata nu va reutiliza un cont existent deja pe platforma www.CasinoManhattan.ro, nu va accesa site-ul sau accepta un premiu dacă nu a înțeles și nu și-a dat acordul cu privire la întregul ansamblu de termeni si conditii prezentate in continutul acestui document. Totodata Participantul declară ca va respecta în totalitate regulile Organizatorului stabilite prin intermediul prezentului document intitulat termeni si conditii, atat in forma actuala, cat si intr-o forma noua, rezultat al modificarilor impuse de legislatie sau de conditiile economice.

6. Organizatorul nu recunoaște și nu accepta niciun fel de raspundere pentru daunele și/sau pentru pierderile suferite de Participant și/sau de un terț, produse direct sau indirect, ca urmare a oricăreia dintre urmatoarele actiuni ale Participantului:

a. efectuarea de depuneri în contul www.CasinoManhattan.ro prin intermediul unui card sau cont apartinand unui terț;

b. solicitarea de retrageri din contul www.CasinoManhattan.ro către un cont aparținând unui terț;

c. furnizarea unor date incorecte privind contul bancar sau persoana titular, în scopul retragerilor din contul www.CasinoManhattan.ro;

d. acordarea către terți a permisiunii de a-i utiliza contul pe www.CasinoManhattan.ro pentru a efectua depuneri sau retrageri în/din contul de pe www.CasinoManhattan.ro

7. Participantul are obligatia să ia toate măsurile necesare pentru protecția datelor și totodată a software-ului, instalate și stocate pe calculatorul propriu, împotriva oricărei acțiuni păgubitoare sau a unor atacuri cibernetice care vizează accesul fără drept la un program informatic aparținând Participantului.

8. Conectarea la site și accesarea de către Particcipant a oricărui serviciu angajează deplina responsabilitate a acestuia.  

9. Organizatoul nu recunoaște si nu își asumă niciun fel de raspundere pentru daunele și/sau pentru pierderile suferite de un Participant și/sau de un terț, produse direct sau indirect, ca urmare a oricăreia dintre urmatoarele:

a. eroare, greșeală de tipar, interpretare eronată, audiere eronată, citire eronată, traducere eronată, greșeală de ortografie, citire incorectă, eroare de tranzacționare, deficiență tehnică, risc tehnic, eroare de inregistrare, orice altă eroare evidentă, anularea, pentru orice motiv, a unui joc;

b. încălcarea regulilor stabilite de Organizator;

c. înțelegere secretă cu terții și/sau fapte de natură infractională;

d. sfaturi acordate în numele Organizatorului fără aprobare scrisa prealabila din partea acestuia;

e. defecțiunile sistemului informatic central al Organizatorului sau ale unei parti a acestuia, intarzierile, pierderile sau omisiunile care rezulta din defectiunile oricarui sistem de telecomunicatii sau ale oricarui alt sistem de transmitere de date; si/sau

f. riscuri si pierderi financiare, inclusiv, fara a se limita insa la acestea, variatiile cursurilor de schimb valutar.

10. Participantul înțelege că serviciile oferite pe site de către Organizator sunt numai pentru divertisment. Participantul nu este obligat sa utilizeze serviciile indicate mai sus, iar optiunea de participare, dacă Participantul alege în acest sens, este exclusiv manifestarea sa de voință, motiv pentru care își asumă pe deplin riscul ce rezultă din alegerea de a accesa și participa la jocurile și pariurile organizate pe platforma de joc www.CasinoManhattan.ro. Participantul va accesa serviciile de pe platforma www.CasinoManhattan.ro doar în interes personal și nu in interes sau cu scop profesional. Orice altă intrare, accesare, utilizare sau reutilizare a serviciilor și/sau a site-ului www.CasinoManhattan.ro de Participant/jucător în alt scop sau interes decât cel personal este interzisă.

11. Serviciul de notificare prin SMS funcționează și este numai în beneficiul titularului de cont. Organizatorul nu recunoaște și nu acceptă niciun fel de raspundere în cazul în care există o greșeală în continutul notificărilor prin SMS sau în cazul în care Participantul nu primește notificarea (notificările) prin SMS. Notificarile prin SMS atât din perspectiva redactării, cât și din cea a transmiterii lor către Participanți nu sunt generatoare de raspundere civila pentru Organizator, oricare ar fi natura acesteia.

12. Toate informațiile afisate pe site-ul www.CasinoManhattan.ro (inclusiv, dar fara a se limita la, scoruri, rezultate, data si ora evenimentelor, statistici, articole etc.) sunt furnizate exclusiv in scop informativ si nu sunt menite sa reprezinte consiliere profesionala de niciun tip. Nici Organizatorul, nici furnizorii sai independenti nu sunt raspunzatori pentru eventualele informatii eronate, incomplete, inexacte sau eventualele intarzieri sau actiuni intreprinse in  afara de cele care, in baza unor probe dincolo de orice indoiala rezonabila dovedesc culpa grava a reprezentantilor Organizatorului si/sau furnizorilor sau colaboratorilor cu care aceasta societate are relatii profesionale.

13. Toate premiile obtinute prin intermediul competitiilor, promoțiilor și/sau al turneelor de poker organizate pe www.CasinoManhattan.ro vor fi trimise într-un termen estimat și negarantat de sase saptamani de la încheierea competiției, a promoției sau a turneului.

14. Materialul de joc (indiferent daca este obtinut prin mijloace electronice sau prin alte mijloace) este invalidat automat dacă este contrafăcut, mutilat, falsificat, modificat sau interceptat în orice mod ori daca este ilizibil, reprodus prin mijloace mecanice sau electronice, obținut în afara canalelor legitime autorizate sau daca conține erori de tipărire, de producție, tipografice, mecanice, electronice sau de orice altă natură.

15. Organizatorul nu raspunde pentru corespondența reprezentând cererile, solicitarile privind premiile sau înregistrarile pierdute, întarziate, ilizibile, incomplete, defectate, mutilate, corespondența direcționată eronat sau cu „timbrare datorată”, respectiv obligatii de plată transferate în sarcina Organizatorului de către Participant.

16. Raspunderea Organizatorului pentru orice eroare sau defecțiune de funcționare conținută în jocurile pe care le promovează și pune la dispozitia Participanților este limitata la înlocuirea componentei nefuncționale. Organizatorul nu răspunde pentru defectiunile de funcționare ale dispozitivelor de joc și nici pentru încercările Participantului de a utiliza serviciile Organizatorului prin metode, mijloacele sau modalități care nu sunt conținute în procedurile de lucru ale Organizatorului. 

17. Participantul exonerează Organizatorul, angajații, funcționarii și directorii acestuia, beneficiarii de licență, distribuitorii, comercianții cu ridicata, afiliații, filialele, agențiile de publicitate, de promovare sau de altă natură, partenerii media, agenții și comercianții cu amănuntul de plată a tuturor costurilor, cheltuielilor, obligațiilor și daunelor de orice fel care pot apărea ca urmare a următoarelor acțiuni ale Participantului:

•    a. accesarea, utilizarea sau reutilizarea site-ului;

•    b. utilizarea oricărui material de pe site;

•    c. accesarea, utilizarea sau reutilizarea serverelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de către Organizator;

•    d. accesarea, utilizarea sau reutilizarea unei aplicații client;

•    e. participarea la jocuri, la funcțiile de chat și la servicii; sau

•    f. acceptarea oricărui premiu.

18. În nicio împrejurare, inclusiv, fără a se limita insa la aceasta, în caz de neglijență, Organizatorul, furnizorii produselor sale software și ai aplicatiei client, furnizorii de software, filialele și companiile afiliate nu raspund pentru daunele directe, indirecte, incidentale, speciale sau conexe care rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de a utiliza produsele, aplicația client și/sau materialele de pe www.CasinoManhattan.ro sau ale furnizorilor acesteia. În mod specific, Participantul recunoaște și este de acord că platforma www.CasinoManhattan.ro nu raspunde pentru nicio conduită defăimătoare, ofensatoare sau ilegală a oricarui Participant  îndreptată împotriva terților. În cazul in care Participantul este nemulțumit de orice serviciu sau de oricare dintre regulile stabilite de Organizator în conținutul prezentelor Termeni și Condiții, singurul remediu al Participantului este acela de a înceta sa mai utilizeze serviciile oferite pe site-ul www.CasinoManhattan.ro.

19. Participantul înțelege, recunoaște și acceptă că orice asemănare cu realitatea a numelor, a imprejurarilor sau a condițiilor utilizate, ilustrate, descrise sau sugerate in jocurile operate pe site de catre Organizator este în întregime întâmplătoare și neintenționată, motiv pentru care declară că nu va formula nicio plângere sau cerere legata de împrejurarile enumerate mai sus.

20. Participantul înțelege și este de acord că platforma www.CasinoManhattan.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a elimina în orice moment oricare dintre serviciile sale.

21. Organizatorul garantează că depunerile Participanților nu vor fi folosite în alte scopuri decât cel pentru care au fost făcute.

22. Participantul își asumă obligația să examineze periodic, dar cel puțin o data pe lună, regulile pe www.CasinoManhattan.ro, astfel cum sunt publicate pe site. 

23. Cu excepția situației în care se prevede altfel în prezentul Acord ce vizează termeni și condiții Organizatorul Manhattan 1 Bet impreuna cu furnizorii săi (inclusiv orice furnizori terți) sunt exonerate de raspundere, inclusiv in caz de culpă gravă, pentru orice fel de daune: moratorii, cominatorii, compensatorii, speciale, directe sau indirecte (inclusiv, dar fara a se limita la daune în legatură cu pierderea unui beneficiu nerealizat) care decurg din utilizarea (sau utilizarea necorespunzătoare) a Servciilor.  


Capitolul 12

DREPTUL DE FOLOSINȚĂ, DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI ASPECTE CONEXE ACESTORA

1. În perioada de valabilitate a prezentului  Acord și sub rezerva regulamentului stabilit de Organizator în conținutul acestuia, Organizatorul acordă Participantului un drept limitat, neexclusiv, personal, necesionabil, netransmisibil, ne-sublicentiabil, revocabil de a utiliza serviciile de pe platforma www.CasinoManhattan.ro pentru uz și divertisment personal, în conformitate cu dispozițiile legale in materie.

2. Organizatorul nu acordă alte drepturi decat cele specificate in mod expres în prezentul Acord. În special, nu sunt acordate drepturi de proprietate sau alte drepturi în afară de dreptul de a utiliza serviciile oferite de platforma www.CasinoManhattan.ro, astfel cum sunt specificate in prezentul Acord. Participantul declară că a înțeles și este de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală aparțin Organizatorului sau au fost acordate în beneficiul Organizatorului de către terții prestatori de servicii ca parte a serviciilor Organizatorului și nicio parte a proprietatii intelectuale nu poate fi utilizată fără acordul prealabil scris al Organizatorului.

3. Fără a aduce atingere prevederilor clauzei 2 de mai sus, Participantul este de acord:

a) sa nu distribuie, redistribuie, vindă, închirieze, cedeze, transfere, tranzactioneze, inchirieze, publice sau sub-licentieze toate sau o parte din serviciile Organizatorului către orice terță persoană; 

b)  să nu descarce sau să facă copii ale serviciilor oferite de platforma www.CasinoManhattan.ro, fie integral, fie parțial; 

c) să nu creeze sau sa descopere codul sursa al tuturor sau oricărei porțiuni din software-ului ce asigura serviciile www.CasinoManhattan.ro sau a lucrarilor derivate, să modifice, adapteze sau să încerce să decompileze, să descifreze, sa dezasambleze, să reconstituie prin inginerie inversă, să decripteze jocurile sau să aducă îmbunătățiri; 

d) să nu înregistreze orice date de pe Website sau referitoare la software cu programe automate, software sau să utilizeze orice alta metoda de web/ screen scraping;

e) să nu conteste Drepturile de Proprietate Intelectuală, să nu pretindă sau caute sa obtină protecția proprietății intelectuale asupra oricărei părți din Proprietatea Intelectuală; 

f) să nu permită terților să acceseze sau să utilizeze serviciile Organizatorului prin intermediul contului său de utilizator; 


4. Participantul declară și garanteză că orice conținut utilizat de în legatură cu Website-ul sau Serviciile Organizatorului (de exemplu, numele de utilizator) nu va reprezenta o încălcare a proprietății intelectuale, a confidențialității sau a altor drepturi ale oricărei terțe persoane. 

5. Participantul este de acord să acorde Organizatorului o permisiune pe o durată nedeterminată, irevocabilă, gratuită, universală, sub-licențiabilă pentru a reproduce, transfera, modifica, adapta și/sau edita orice conținut furnizat de Participant către www.CasinoManhattan.ro, la propria sa discreție.
Capitolul 13

LEGEA APLICABILĂ

         Prezentul Acord și orice aspecte legate de acesta vor fi guvernate ți interpretate în conformitate cu legile din România. Competența privind soluționarea oricărui litigiu care își are cauza în acest acord, va fi determinată în conformitate cu legislația din România. 

Capitolul 14

NULITATE PARȚIALĂ

        Dacă o prevedere a Acordului este sau devine nulă pe parcursul derulării relațiilor de profesionale cu Participantul, nescrisă sau în orice alt mod inaplicabilă, celelalte dispoziții, după caz, vor ramâne în vigoare și vor produce efecte în continuare. 

Capitolul 15

CESIUNE

      Organizatorul își rezervă dreptul de a cesiona acest acord, în totalitate sau parțial, în orice moment și fără notificare prealabilă. Participantul va fi informat ulterior cu privire la această cesiune prin orice mijloace de comunicare disponibile, inclusiv website. Participantul nu poate cesiona total sau parțial drepturile sau obligațiile sale în temeiul prezentului acord.

Capitolul 16

MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 1. Organizatorul are dreptul de a actualiza sau de a modifica prevederile Termenilor și Condițiilor oricând, conform propriei strategii. Modificarea va fi aplicabilă după aprobarea, în prealabil, de către autoritatea competentă, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc din România și va fi opozabilă Participanților începand cu data publicării acestei modificări pe site-ul propriu al Organizatorului.  
 2. Continuarea utilizării de către Participant a site-ului web al Organizatorului, după publicarea modificărilor în legatură cu Termenii și Condițiile va echivala cu acceptarea necondiționată a noului conținut al Termenilor și Condițiilor.
 3. În cazul în care, din orice motive, autoritatea competentă sau un organ jurisdicțional va constata că unele dintre clauzele cuprinse în Termenii și Condițiile aplicabile în activitatea Organizatorului sunt nule și acestea vor fi desființate, sancțiunea nu va afecta celelate dispoziții, care vor continua să producă efecte în limitele permise de lege. 
 4. Participanților care nu sunt de acord cu modificările operate de Organizator în conținutul Termenilor și Condițiilor prezentului acord li se vor suspenda conturile, iar dacă în termen de un an de la data suspendarii nu vor trimite o notificare prin care declara ca sunt de acord să respecte Termenii și Condițiile așa cum au fost ele modificate de Organizator, contul se va închide. 

Capitolul 17

DIVERSE

 1. Nicio renunțare la orice încălcare a oricărei dispoziții a prezentului Acord nu constituie o renunțare la o încalcare anterioară, concomitentă sau ulterioară a acelorași prevederi sau a altor prevederi ale prezentului Acord, și nicio renuntare nu produce efecte decât dacă este facută în mod expres, în scris și semnată de un reprezentant autorizat al oricăreia dintre părțile care renunță. 
 2. Nicio dispoziție din prezentul acord nu creează sau conferă drepturi sau alte beneficii în favoarea unor terte persoane care nu sunt părți la prezentul acord. 
 3. Acești Termeni și Condiții constituie contractul între Participant și Organizator în ceea ce privește Serviciile și înlocuiește orice acord, înțelegere sau contract anterior încheiat între Participant și Organizator. 
 4. Participantul trebuie să furnizeze informații complete și veridice cu privire la toate detaliile și informațiile solicitate de Organizator în legatură cu utilizarea serviciului de catre Participant, sub rezerva prevederilor din politica de confidențialitate prezentată în conținutul prezentelor Termeni și Condiții.


Manhattan 1 Bet

Administrator

Mkrtchyan Mushegh


___________________