Manhattan

Politica de confidențialitate

Această politică descrie modul în care vom prelucra informațiile și datele pe care le împărtășești cu noi prin intermediul website-ului www.casinomanhattan.ro

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, respectiv Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Conform cerințelor Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679/2016, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, actualizată, precum și ale Ordinului nr. 52 din 2002 emis de Avocatul Poporului, vom administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi prin intermediul website-ului www.casinomanhattan.ro.  

Această politică de protecție a datelor se aplică atunci când utilizezi serviciile noastre.

1.    Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul datelor cu caracter personal este Manhattan 1 Bet, societate înregistrată conform legislaţiei din România, având cod unic de înregistrare 44312756 și sediul în București, Bd. Iuliu Maniu nr. 51, bl. 22B, parter, sector 6.

Dacă ai întrebări specifice, privind informațiile tale cu caracter personal sau modul în care le folosim, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail: contact@casinomanhattan.ro.

2.    Date colectate 

Colectăm informații cu caracter personal atunci când interacționezi cu noi și folosești serviciile noastre. Aceste informații ni le furnizezi direct, când te înregistrezi pentru prima dată, precum și atunci când utilizezi produsele noastre sau iei legătura cu noi. Uneori, terțe părți sau surse disponibile publicului ne furnizează informații despre tine. Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în temeiul serviciilor oferite:

 1. În scopul înregistrării și participării la serviciile noastre de jocuri de noroc, vom colecta și prelucra nume, prenume, cod numeric personal, data și locul nașterii, sexul, adresa, cod poștal, adresa de e-mail și numărul de telefon, metodele de plata utilizate, cetățenia. 
 2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe întreagă durata a relației contractuale, adică a accesării serviciilor de jocuri de noroc. Vom prelucra și orice informații adiționale pe care ni le transmiți prin utilizarea serviciilor noastre, de exemplu: forum, chat, secțiune de comentarii sau ca răspuns la concursuri, teste și chestionare. 
 3. Se vor prelucra și intereacțiunile tale cu echipa noastră de asistență (de exemplu chat, conversații telefonice, e-mail-uri).
 4. Vom colecta și procesa datele cu caracter personal privind numele, prenumele, codul numeric personal, data nașterii, sexul, vârstă, adresa, cetățenia, adresa de e-mail și numărul de telefon, detalii privind metodă de plata, pariurile și mizele, pentru respectarea obligațiilor stabilite de Legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, de Legea privind jocurile de noroc, de Legea contabilității, și/sau a Codului Fiscal. Prelucrarea se bazează pe respectarea obligațiilor legale aplicabile. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioada specificată în legislația specială, dar nu mai mult de 10 ani de la data începerii prelucrării pentru fiecare caz în parte.
 5. Potrivit Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, vei putea fi contactat telefonic sau prin e-mail, în vederea promovării serviciilor și produselor noastre, chiar și în lipsa unui consimtamânt prealabil exprimat. În toate situațiile, este dreptul tău de a refuza în orice moment, să primești astfel de comunicări de marketing. Detaliile privind datele tale electronice vor fi procesate pe durata relației contractuale, cu excepția situației în care te vei retrage din aceasta.
 6. Vom prelucra datele cu caracter personal în limita a nume, prenume, cod numeric personal, data nașterii, sexul, adresa permanentă și cod poștal, cetățenia, adresa de e-mail, numărul de telefon, istoricul tranzacțiilor și jocurilor, adresa IP, cookie-urile, date despre navigare și preferințe de joc, pentru distribuirea comunicărilor comerciale referitoare la serviciile noastre. Această prelucrare se bazează pe consimțământul exprimat în cursul procesului de înregistrare. Datele tale cu caracter personal vor fi procesate pe durata consimtamântului exprimat.
 7. Pentru a-ți personaliza experiența (profilarea), vom putea folosi istoricul de joc pentru a oferi recomandări și produse personalizate. Este astfel posibil să procesăm datele cu caracter personal în limita a nume, prenume, cod numeric personal, data nașterii, sexul, adresa și cod poștal, cetățenia, adresa de e-mail, numărul de telefon, istoricul tranzacțiilor și jocurilor, adresa IP, cookie-urile, date despre navigare și date comportamentale, precum și orice alte date. Această prelucrare se bazează pe consimțământul exprimat în timpul procesului de înregistrare. Datele tale cu caracter personal vor fi procesate pe durata consimtamântului exprimat.
 8. În scopul asigurării funcționalității website-ului, noi folosim cookie-urile pentru a ajuta funcționarea într-un mod cât mai corespunzător a acestuia, pentru a îmbunătăți experiența ta de utilizator, și pentru a ne asigura că serviciile prestate sunt relevante. Datele cu caracter personal vor fi procesate și stocate pentru perioada necesară pentru a asigura funcționalitatea website-ului.
 9. Procesăm și stocăm datele tale cu caracter personal în limita a nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, cont bancar în scopul unor potențiale reclamații și sesizări. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim sau al unei terțe părți. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada necesară pentru îndeplinirea acestui scop, dar nu mai mult de 2 ani de la data înregistrării fiecărei reclamații sau sesizări, în parte.
 10. În susbsidiar se vor prelucra și:
  1. detaliile participării tale la sondajele noastre, promoții și comunicațiile tale prin intermediul serviciilor noastre, inclusiv rețele de socializare;
  2. date de pe dispozitivul pe care îl utilizezi pentru a accesa și utiliza serviciile noastre. De exemplu, informații despre rețeaua de telefonie mobilă, datele despre localizare, adresa IP, tipul de browser, modelul hardware, sistemul de operare și versiunea, software-ul și codul unic de identificare;
  3. paginile vizitate, conținutul vizualizat, link-urile și butoanele pe care s-a dat click, adresele URL accesate înainte și după ce ai utilizat serviciile noastre. Poți găsi informații suplimentare în secțiunea „Politica de cookies”;
  4. răspunsurile tale la campaniile noastre de marketing, primite de la noi sau de la terți, de exemplu atunci când deschizi / dai click pe astfel de e-mailuri;
  5. detaliile profilelor tale de pe rețelele de socializare (nume, prenume, imaginea de profil și alte informații pe care ni le furnizezi) atunci când te conectezi sau ne contactezi prin intermediul conturilor de social media.

3. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele tale cu caracter personal pot fi dezvăluite terțelor părți care ne oferă suport tehnic, administrativ sau care asigura activitatea de marketing a companiei. De asemenea, putem să împărtășim datele cu caracter personal cu instituțiile de plata, cu autoritățile guvernamentale sau cu autorități publice competențe, dacă acest lucru este cerut prin lege, cu consultanții externi, precum și cu alte persoane, care au obligații de respectare a confidențialității. Compania se îngrijește ca doar un număr limitat de angajați să aibă acces la datele dvs. cu caracter personal. Angajații noștri sunt obligați să păstreze confidențiale datele tale cu caracter personal și să respecte măsurile luate pentru protecția acestora. Ei au dreptul să se ocupe de datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor primite.

4. Drepturile tale privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Dacă ți-ai exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal, faci acest lucru în întregime în mod voluntar și ai dreptul să revoci sau să restricționezi consimțământul în orice moment. În cazul în care datele tale cu caracter personal sunt prelucrate în scopul comercializării directe (inclusiv profilarea) sau pe baza unui interes legitim, ai, de asemenea, dreptul să te opui în orice moment unei astfel de procesări. În situații determinate, ai dreptul de a accesa datele tale cu caracter personal, dreptul de a-ți rectifica sau de a șterge datele cu caracter personal, dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere împotriva Manhattan 1 Bet, la Autoritatea pentru Protecția Datelor.

5. Păstrarea datelor cu caracter personal 

Vom păstra informațiile tale atât timp cât este necesar, pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus și pentru a ne îndeplini obligațiile legale. În cazul în care procesăm datele tale cu caracter personal pe baza consimtamântului tău, astfel de date cu caracter personal vor fi procesate numai pe durata consimtamântului pe care îl poți revoca sau îl poți restricționa în orice moment. În cazul în care faci acest lucru, vom înceta să procesăm datele cu caracter personal pentru care ți-ai retras acordul.

6. Modificări ale Politicii de confidențialitate 

Această politică privind confidențialitatea poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificările în modul în care lucrăm sau modul în care activitatea noastră este reglementată. Orice modificări aduse politicii de confidențialitate în viitor vor fi postate pe această pagină.